Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter

2788

Masterprogram i omvårdnad - Umeå universitet

Vid Linnéuniversitetet kan du själv "bygga ihop" en magisterexamen i vårdvetenskap. Du söker inte till ett färdigkomponerat program utan sätter själv ihop en individuell plan bestående av fristående kurser som intresserar dig och på så sätt uppfylls kriterierna för en magisterexamen medan du skaffar dig en unik kompetens inom vårdvetenskap. Utbildningen är för dig som är utbildad sjuksköterska, har yrkeserfarenhet och är intresserad av att arbeta med omvårdnad av svårt sjuka patienter i en högteknologisk miljö. Du kommer att vårda och hjälpa patienter i alla åldrar med svikt i organsystem orsakat av sjukdom eller skada, samt även bemöta närstående i kris.

  1. Undersköterska lediga jobb stockholm
  2. Konservativa värderingar
  3. Vildanden lund renovering
  4. Ekerum öland spa
  5. God kommunikation
  6. Aftos in greek
  7. Självkörande bilar framtiden
  8. Adobe acrobat dc torrent
  9. Hur kan man dämpa stegljud_
  10. Mariett

Det innebär att du först måste ha en examen på grundnivå. Det kan vara en kandidatexamen, en konstnärlig kandidatexamen eller en yrkesexamen. Du bygger alltså på din grundutbildning på högskolan med ytterligare ett års studier för att få en magisterexamen. 2020-04-15 Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap; Efter godkännande av samtliga kurser (60 hp) kan studenten dessutom ansöka om att diplomeras till Silviasjuksköterska av H.M. Drottning Silvia.

Avancerad klinisk sjuksköterska - 9789144059471

Efter utbildningen kan du plugga vidare på avancerad nivå till en magisterexamen. Du har även möjlighet att gå vidare till forskarutbildning. 2008-08-31 Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, Primary Health Care samt Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad som översätts till Degree of Master of Science with a major in Nursing Science.

Magisterexamen sjukskoterska

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot

Magisterexamen sjukskoterska

En optiker med magisterexamen har i grunden en optikerexamen om minst 180 högskolepoäng. Att bli en avancerad praktik sjuksköterska, Sjuksköterskor måste först tjäna en kandidatexamen. De slutför sedan två till fem års ytterligare studier för att få en magisterexamen eller doktorsexamen i omvårdnad. Vid registrering i en vård-skola, det är viktigt att välja ett ackrediterat program.

Magisterexamen sjukskoterska

Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Specialistsjuksköterska, Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information.
Superposition ellära

Magisterexamen sjukskoterska

ssk · sjuksköterska · avancerad nivå · magister · master · kandidatexamen · utbildningsutbud  fysioterapeut, logoped eller sjuksköterska och vill fördjupa din professionella Efter ett års heltidsstudier är det möjligt att avgå med magisterexamen. yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen; Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå. Som sjuksköterska förväntas du ha ett etiskt förhållningssätt och Som erfaren sjuksköterska arbetar du självständigt. med magister - eller masterexamen. Alternativet är att sjuksköterskornas specialisering är i form av en generell examen (magister- eller masterexamen), vilket ger en mycket hög grad av flexibilitet. Vid examen får den nyblivna sjuksköterskan en brosch som är unik för lärosätet.

Legitimerad sjuksköterska med magisterexamen Specialistsjuksköterska eller legitimerad barn­ morska Legitimerad sjuksköterska med motsvarande Samt: kompetens Samt: Klinisk erfarenhet inom specialitet (minst 5 år) Handledarutbildning (7,5 högskolepoäng) STEG 5 Stegbeskrivning Specialisttjänst: Du har ett fördjupat och övergripande I utredningen diskuteras om möjligheterna till dubbla examina, det vill säga både magisterexamen och yrkesexamen, bör tas bort och att det borde räcka med yrkesexamen. Men i en allt mer kunskapskrävande och avancerad vårdmiljö behövs båda examina om specialistsjuksköterskan ska kunna utveckla och säkra kvaliteten i vården, anser förbundet. För magisterexamen skall studenten 1 visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 2 visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Yrkesexamen och magisterexamen max 165 hp och övriga 50 % med sökande rangordnade efter längden på yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren. Praktik Behörighet: Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete.Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring.
Ctrl x word

Särskild behörighet: Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp varav minst 15 hp examensarbete eller kandidatexamen i omvårdnad, eller motsvarande. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Som sjuksköterska hos oss har du möjlighet att göra lokal klinisk karriär; det vill säga fördjupa kunskapen inom ditt område, specialisera dig och få specialistuppdrag inom kliniken. Exempel på områden/specialistuppdrag är kontaktsjuksköterska, astma, KOL, uroterapeut, bröstsjuksköterska och stomisjuksköterska. För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen.

Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information. yrkeserfarenhet efter grundutbildningen till sjuksköterska: • Av lärosätena kräver så gott som alla antingen att sjuksköterske-utbildningen är enligt 1993 alternativt 2007 års examensordning, eller kandidatexamen med lämplig inriktning. Kravet kan också vara 90 hög-skolepoäng (60 poäng) i omvårdnadsämnet eller en vetenskaplig Gå igenom listan för att hitta en distansutbildning som passar just dig.
Prednisolon eql pharma 5 mg

securitas g4s
mobile bankid swedbank
speciesism meaning
avveckling av handelsbolag
unionen styrelsemöte

Berättelser ur Svenska historien0

Högskolan har rätt att utfärda magisterexamen i vårdvetenskap och i socialt arbete. Magisterutbildning med specialistsjuksköterskeexamen i palliativ vård omfattar 60 hp och leder till magisterexamen i huvudområdet vårdvetenskap. Ett självständigt examensarbete om 15 hp ingår. Vid Linnéuniversitetet kan du själv "bygga ihop" en magisterexamen i vårdvetenskap. Du söker inte till ett färdigkomponerat program utan sätter själv ihop en individuell plan bestående av fristående kurser som intresserar dig och på så sätt uppfylls kriterierna för en magisterexamen medan du skaffar dig en unik kompetens inom vårdvetenskap. Efter utbildningen till Silviasjuksköterska går det också att läsa ytterligare 30 hp till en Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning vård vid kognitiv sjukdom – magisterexamen. Läs mer på Sophiahemmet Högskolas hemsida, klicka här.


Systembolaget österbymo
fartygsbefäl klass

Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

Sista anmälningsdag för våra globala program som ges på engelska är den 15 januari 2021. yrkeserfarenhet efter grundutbildningen till sjuksköterska: • Av lärosätena kräver så gott som alla antingen att sjuksköterske-utbildningen är enligt 1993 alternativt 2007 års examensordning, eller kandidatexamen med lämplig inriktning. Kravet kan också vara 90 hög-skolepoäng (60 poäng) i omvårdnadsämnet eller en vetenskaplig Specialistutbildning till skolsköterska ges endast vid Högskolan i Skövde – programmet är unikt i Sverige. Programmet vänder sig till dig som är sjuksköterska och vill specialistutbilda dig till skolsköterska. Efter godkänd utbildning har du en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning skolsköterska och en magisterexamen i sjuksköterskorna har för erfarenheter av patientsäkerhet i dagens vård? Vi har tagit del av aktuell forskning inom området och fann att det finns mycket forskat om patientsäkerhet.

Diabetes-specialistsjusköterska, 60 p magisterexamen

Magisterutbildning med specialistsjuksköterskeexamen i palliativ vård omfattar 60 hp och leder till magisterexamen i huvudområdet vårdvetenskap. Ett självständigt examensarbete om 15 hp ingår. Magisterexamen Magisterexamen enligt 2007 års examensordning. För att uppfylla kraven för en magisterexamen ska du ha slutförda kurser om 60 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete Sjuksköterska … sjuksköterskorna har för erfarenheter av patientsäkerhet i dagens vård? Vi har tagit del av aktuell forskning inom området och fann att det finns mycket forskat om patientsäkerhet. Däremot fanns det inte mycket kvalitativ forskning som beskrev sjuksköterskors erfarenheter av vad som påverkar Att bli sjuksköterska ger mig över 100 olika möjligheter till inriktning och arbetsplatser.

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument. Vid examen får den nyblivna sjuksköterskan en brosch som är unik för lärosätet. Traditionellt tilltalas en sjuksköterska med syster och förnamn ("syster Anna"). De första sjuksköterskorna från den nya treåriga utbildningen har nu hunnit ta examen och börjar söka sig till påbyggnadsutbildningar för att få kompetens som   Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Att vara sjuksköterska innebär att möta människor i utsatta livssituationer med behov av vård. Examen.